Menu

مقالات

31

Bookmark Anchor Link  ها در واقع نوعی لینک دهی در صفحه ای از وب سایت است و پیشتر مقاله ای در این رابطه در همین وب سایت ارائه شده است و این نوع لینک دهی بیشتر در وب سایت هایی مانند wikipedia یافت می شود و به این گونه است که کاربر می تواند با کلیک بر روی یک عنوانی از سایت در یک صفحه به مطالب آن عنوان در قسمت های پایین تر همان صفحه رجوع کند. 

حال برای اینکه اسکرول لینک دهی  Bookmark Anchor Link ها به صورت نرم و زیباتر در سایت رخ دهد کد زیر را در html خود کپی کنید و سرعت آن را مطابق دلخواه خود تعیین کنید که این عمل با تغییر عدد 300 به راحتی امکان پذیر است.

<script>

$ ( document ) . ready ( function ( e ) {
$ ( "a[href*='#']" ) . click ( function ( ) {
$ ( 'html, body' ).animate({
scrollTop : $ ( $ . attr ( this , 'href' ) ) . offset ( ) . top
}, 300);
return false;
});
});

</script>


نکته: که برای اجرای این کد کتابخانه Jquery را در html خود وارد کنید.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |