Menu

مقالات

24

htaccess. یک فایل از نوع متن است که کار آن تغییر در پیکر بندی صفحات وب سایت و کنترل کردن نحوه نمایش صفحات وب است.

برخی امکانات htaccess. در نحوه نمایش صفحات وب مانند تغییر مسیر بین صفحات وب و دیگر وب سایت ها , فعال کردن فایل های فشرده سازی توسط سرور , ارجاع به صفحه 404 در صورتی که صفحه مورد نظر پیدا نشود و بسیاری موارد دیگر است.  

به طور کلی فایل htaccess. به تنظیمات حرفه ای وب سایت دسترسی پیدا میکند و به راحتی میتوانیم در آنها تغییراتی ایجاد کنیم .

htaccess. یک فایل متنی بدون اسم میباشد که در روت ( Root ) سایت وجود دارد و میتوانید به آن کدهای زیر را اضافه نمایید .

اضافه نمودن www در اول وب سایت ( حتا اگر کاربر وارد نکرده باشد ) : 

RewriteEngine onRewriteCond %{HTTPS} off

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteRule .* http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} on

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]

RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] 

حذف نمودن www در اول وب سایت ( حتا اگر کاربر www را وارد کرده باشد ) :

RewriteEngine onRewriteCond %{HTTPS} off

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]

RewriteRule .* http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} onRewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]

RewriteRule .* https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 : Keep Alive فعال سازی 

<IfModule mod_headers.c>

Header set Connection Keep-Alive

</IfModule> 

انتقال وب سایت به آدرس دامنه ای دیگر : 

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.)?test\.com$ [NC]

RewriteRule .* http://test.com%{REQUEST_URI} [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} onRewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.)?test\.com$ [NC]

RewriteRule .* https://test.com%{REQUEST_URI} [R=301,L] 

توجه : در بالا به جای کلمه تست , نام دامین خود و به جای com. نام پسوند آدرس خود را وارد نمایید . 

درج یک اسلش ( / ) در آخر تمامی آدرس های url سایت :

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\/$

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\/[^\/]*\.[^\/]+$

RewriteRule .* http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/ [L,R=301]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\/$

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\/[^\/]*\.[^\/]+$

RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/ [L,R=301] 

فعال نمودن HotLinking برای عکس های وب سایت :

HotLinking عکس چیست : 

فرض کنید عکسی در وب سایت خود دارید و دیگران ازلینک عکس شما برای نمایش در سایت خود استفاده میکنند . حال اگر کاربران آن سایت , عکس را ببینند , از پهنای باند شما استفاده میشود .به طور خلاصه با فعال نمودن این قابلیت , عکس های شما فقط و فقط در سایت خودتان نمایش داده میشود و دیگران در سایتشان قادر به نمایش آن با Url شما نیستند .

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^https?://([^/]+)/ [NC]

RewriteCond %1#%{HTTP_HOST} !^(.+)#\1$

RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif|swf|svg)$ - [NC,F,L] 

فعال کردن قابلیت کشینگ برای فایل های عکس , سی اس اس و فلش :

<FilesMatch ".(ico|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">

Header set Cache-Control "max-age=3600"

</FilesMatch>

توجه : 3600 به معنی مدت زمان 1 ساعت یا همان 3600 ثانیه میباشد که شما میتوانید به راحتی آن را کم یا زیاد کنید . ( مثلا 300 که به معنی 5 دقیقه است )فعال نمودن خاصیت Gzip یا همان فشرده سازی مطالب و فایل ها ( جهت افزایش سرعت لود سایت ) :

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript 

جلوگیری از نمایش فایل htaccess. در هاستینگ ( جلوگیری از هک و نفوذ ) :

<Files .htaccess>

order allow,denydeny from all

</Files>

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |