Menu

طراحی وب سایت شرکت اکسیس

طراحی سایت شرکت اکسیس

طراحی سایت شرکت Exiss

 نوع پروژه:سایت نمایشگاهی

تعدازبان: یک زبانه

طراحی این سایت حدود 4 ما زمان برد این سایت 100 درصد از صفر پیاده سازی شده هر خط برنامه به دستور مدیریت این شرکت نوشته شده است در این سایت کلیه نمایندگان در سایت شرکت دارند و به ازای هر پست مانند مقاله خبر پروژه به نماینده امتیاز داده می شود این پروژه برای فاز دوم نیاز به ایجاد برنامه نویسی اختصاصی دارد. این پروژه با زبان برنامه نویسی سی شارپ (mvc) پیاده سازی شده و قابلیت هر نوع ادیت را دارد برای رویت این سایت می توانید به آدرس

http://www.tisgroup.ir