Menu

فروشگاه اختصاصی tis

طراحی سایت فروشگاهی

فروشگاه اختصاصی با امکاناتی ویژه در بخش مدیریتی

نوع پروژه : فروشگاهی با قابلیت خرید آنلاین و ایجاد اعتبار

مدت پیاده سازی: 90 روز

آدرس :http://tisshop.ir

 امکانات: ثبت پروژه- امکان سطوح دسترسی - طراحی واکنش گرا - پرداخت آنلاین - ایجاد اعتبار - خرید بر حسب پروژه ها - امکان خروجی ها سه بعدی از پرداخت ها - حواله ها - نمایندگان - قابلیت ثبت سفارش های معتبر و غیر معتبر برای تامین محصولات- اس ام اس و ..............